Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Porozumienie Samorządowe może być gwarantem realizacji takiego programu, który zmieni nasze lokalne środowiska. Nasze inicjatywy tworzą ludzie z różnych środowisk mający ogromne doświadczenie, znający problemy i potrzeby lokalne.

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego


Porozumienie Samorządowe - czym jest? To przede wszystkim inicjatywa obywatelska, która powstała jako alternatywa dla funkcjonujących partii politycznych.

Większość z nas jest już zmęczona ciągłym bombardowaniem naszych umysłów przez partie polityczne. Brak wyrazistości, ciągłe, wzajemne ataki liderów poszczególnych ugrupowań politycznych, przechodzenie z partii do partii powoduje, że duża część społeczeństwa nie chce się utożsamiać z jakąkolwiek partią, chętnie natomiast chce uczestniczyć w pracach różnych stowarzyszeń, inicjatywach lokalnych lub grupach obywatelskich.

Coraz chętniej działamy we wspólnotach mieszkaniowych, radach osiedli, sołectwach, utożsamiając się ze swoją małą Ojczyzną. Porozumienie Samorządowe to przedstawiciele różnych środowisk samorządowych, gospodarczych, grup zawodowych i organizacji pozarządowych jak również partii politycznych, których łączy nie statut partii, a przede wszystkim postrzeganie potrzeb społeczności lokalnych, tu w mieście Szczecinku oraz pozostałych gminach naszego powiatu.

Nasza inicjatywa jest płaszczyzną porozumienia wszystkich środowisk lokalnych, na poziomie gminy i powiatu. Zabiegamy i zabiegać będziemy o współpracę z każdym, dla kogo istotna jest poprawa warunków życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu.

Porozumienie Samorządowe tworzy szansę i daje możliwość udziału w życiu społecznym i samorządowym dla tych wszystkich, którzy nie chcą działać w partiach politycznych lub zawiedli się na ich propozycjach. Zapraszamy do współdziałania ludzi młodych i z inicjatywą. Chcemy współpracować z grupami obywateli, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi, dla których powiat – nasz region – Ziemia Szczecinecka, jej rozwój i dobrobyt jej mieszkańców jest celem nadrzędnym.

Potrzebne jest więc doświadczenie, wola współpracy i współdziałania, a nie ciągłe wojny polityczne. W mojej opinii to właśnie Porozumienie Samorządowe jest w stanie zapewnić współdziałanie wszystkich samorządów w naszym powiecie, łącznie z miastem Szczecinek dla stworzenia podstaw dobrego rozwoju gospodarczego. Proponujemy swoisty „kontrakt dla Powiatu Szczecineckiego”. Potrzebny jest nam tu w powiecie zrównoważony rozwój, uwzględniający poszczególne gminy, ich potencjał i specyfikę. Potrzebne są również dobre plany i propozycje dla miasta Szczecinka, jako stolicy powiatu, która ma nam wszystkim – mieszkańcom powiatu - zabezpieczyć potrzeby związane z rynkiem pracy, kształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, dostęp do dóbr kultury i aktywnego spędzania wolnego czasu. Mamy czuć się w powiecie i wszystkich jego miejscowościach - bezpiecznie.


Dane kontaktowe

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

ul. Mickiewicza 2 p. 36
78-400 Szczecinek

  ps.szczecinek@wp.pl

  tel./fax 94 71 37 297

  mobile 882 06 02 61


 

Biuro Stowarzyszenia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

NIP: 673 189 02 76
Regon: 320997250
KRS: 0000383718

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr rachunku : 97 8935 0009 1300 4523 2000 0010