Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Porozumienie Samorządowe może być gwarantem realizacji takiego programu, który zmieni nasze lokalne środowiska. Nasze inicjatywy tworzą ludzie z różnych środowisk mający ogromne doświadczenie, znający problemy i potrzeby lokalne.

Odpowiedzialność, ucziwość, rozwój


Odpowiedzialność - chcemy wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy i będziemy chcieli zrobić na rzecz społeczności lokalnej. Nasze działania będą wynikać z przemyślanych decyzji, uwarunkowań lokalnych oraz potrzeb społeczności naszej Małej Ojczyzny.

Uczciwość - bardzo często ocenia się działaczy samorządowych, jako osoby nie do końca działające w interesie lokalnym, wręcz przypisuje się im koniunkturalizm. Chcemy wyraźnie podkreślić, że dla Porozumienia Samorządowego uczciwie to znaczy całkowicie pod kontrolą społeczną, z pełną otwartością postępowania we wszystkich organach i jednostkach samorządu terytorialnego, ale też rozsądnie i celowo wydawane środki publiczne.

Rozwój - we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, budowa dobrej infrastruktury edukacyjnej, tworzenie zurbanizowanych terenów pod nowe inwestycje, dobre projekty, programy i wnioski o środki unijne, to podstawowe warunki rozwoju gmin powiatu szczecineckiego. Brak stanowisk pracy, brak przyszłości dla młodych wykształconych ludzi, często niemoc i załamanie nie mogą być w jakikolwiek sposób usprawiedliwiane. Te warunki, to podstawowy obowiązek każdego samorządu, każdego wójta, burmistrza, starosty i radnego, o tym musi pamiętać każdy, kto zamierza poddać się ocenie wyborcy. Dla kandydatów na radnych z Porozumienia Samorządowego podstawowym celem będzie tworzenie atmosfery do inwestowania, dobrych założeń do wieloletnich planów inwestycyjnych, odpowiedniego montażu finansowego, lobbingu dla promowania potrzeb społeczności lokalnej, dobrego prawa miejscowego, które promować będzie każdego inwestora inwestującego w powiecie szczecineckim. Pracownicy urzędów muszą wiedzieć, że od ich sprawności zależeć będzie szybkość dokonywania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb inwestora. To radni uchwalają podatki i opłaty lokalne - ich różnicowanie i przemyślane ulgi mogą mieć wpływ na lokalne inwestycje, a w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy.

Łączy nas dobro i rozwój ziemi szczecineckiej oraz poprawa życia jej mieszkańców. Chcemy mówić i działać lokalnie, bez narzucania nam woli politycznej. Praca w samorządzie to, według nas, służba społeczeństwu. Kto tego nie zrozumie nie powinien kandydować do żadnego samorządu, nie powinien nawet myśleć o funkcji wójta, burmistrza czy starosty.

To nie my, a nasi mieszkańcy dokonają wyboru. Z Porozumienia Samorządowego będą kandydować najlepsi nasi mieszkańcy, reprezentujący różne środowiska, organizacje i grupy obywateli. Ufamy, że zostaną wybrani najlepsi z najlepszych, ci, którzy na to zasługują.


Dane kontaktowe

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

ul. Mickiewicza 2 p. 36
78-400 Szczecinek

  ps.szczecinek@wp.pl

  tel./fax 94 71 37 297

  mobile 882 06 02 61


 

Biuro Stowarzyszenia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

NIP: 673 189 02 76
Regon: 320997250
KRS: 0000383718

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr rachunku : 97 8935 0009 1300 4523 2000 0010