Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Porozumienie Samorządowe może być gwarantem realizacji takiego programu, który zmieni nasze lokalne środowiska. Nasze inicjatywy tworzą ludzie z różnych środowisk mający ogromne doświadczenie, znający problemy i potrzeby lokalne.

Lis Krzysztof Wiesław


Lat 51. Żonaty, żona Jolanta – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach. Czworo dzieci.

Wykształcenie wyższe – techniczne, absolwent Politechniki Koszalińskiej, Wydział Mechaniczny, ukończone studia podyplomowe: Uniwersytet Szczeciński – prawo administracyjne i samorządowe, Uniwersytet Szczeciński – zarządzanie funduszami europejskimi, Centrum Kształcenia Nauczycieli – zarządzanie oświatą, zdany egzamin państwowy członków Rad Nadzorczych Skarbu Państwa.

Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, członek Zarządu Władz Krajowych Związku Powiatów Polskich, Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Założyciel i Prezes Szczecineckiej Fundacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, Prezes Stowarzyszenia „Na Pomoc” dla osób chorych na SM – które od wielu lat prowadzi Bank Żywności w Szczecinku, Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Od 20 lat aktywnie działa w samorządach:

Radny dwóch kadencji Rady Miejskiej w Barwicach, Przewodniczący tej Rady w latach 1990-1994, Radny Sejmiku Województwa Koszalińskiego w latach 1994-1998, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Barwice 1994-1998, Starosta Szczecinecki od roku 2000, radny Rady Powiatu od 2002 roku.

Zainteresowania: historia, wędkarstwo morskie i śródlądowe, motoryzacja, eksploracja.

Motto życiowe: „Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej”.


Dane kontaktowe

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

ul. Mickiewicza 2 p. 36
78-400 Szczecinek

  ps.szczecinek@wp.pl

  tel./fax 94 71 37 297

  mobile 882 06 02 61


 

Biuro Stowarzyszenia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

NIP: 673 189 02 76
Regon: 320997250
KRS: 0000383718

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr rachunku : 97 8935 0009 1300 4523 2000 0010