Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Porozumienie Samorządowe może być gwarantem realizacji takiego programu, który zmieni nasze lokalne środowiska. Nasze inicjatywy tworzą ludzie z różnych środowisk mający ogromne doświadczenie, znający problemy i potrzeby lokalne.

Gańska Zofia


Urodzona w 1950 roku.

Od 1984 roku pełni funkcję Komendanta Hufca ZHP w Szczecinku (z trzymiesięczną przerwą). Jednocześnie była czynnym nauczycielem w szkołach powiatu szczecineckiego, skąd przeszła na emeryturę nauczycielską w 1999 roku, po przepracowaniu ponad 30 lat w zawodzie.

Od początku swojej pracy zawodowej związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Przeszła wszystkie szczeble służby – od zucha, poprzez harcerza, instruktora, drużynowej, aż do komendanta hufca ZHP w Szczecinku. Kilkakrotnie reprezentowała środowisko Szczecinka na Zjazdach ZHP, wybierana jako delegat. Szczególnie zasługi odniosła w pracy z młodzieżą. Pracowała jako drużynowa na kilkudziesięciu obozach letnich i zimowych, samodzielnie organizowała wypoczynek nieprzerwanie od 1984 roku.

W czasie powodzi organizowała w stanicy harcerskiej w Drężnie wypoczynek dla dzieci z terenów popowodziowych, zaopatrując je dodatkowo w podstawowe wyposażenie do szkoły będącej owocem jej działalności charytatywnej. Budowała struktury Rady Harcerstwa. Skupia w Radzie szerokie spektrum ludzi o różnych poglądach politycznych, ale wyrażających chęć pomocy ZHP. Rada Przyjaciół Harcerstwa należy do najaktywniejszych w Chorągwi Zachodniopomorskiej, co również docenił Naczelnik ZHP, wyróżniając kolejnych przewodniczących i nie tylko „Laską Skautowską”. Aktywnie pracuje z młodzieżą realizując zadania wychowawcze oraz programowe hufca. Umiejętnie współpracuje z kadrą instruktorską pracującą społecznie, bardzo często wnioskując o odznaczenia i wyróżnienia dla nich. Jest bardzo często zapraszana w skład zespołów samorządowych do spraw opracowywania programów profilaktycznych, strategii samorządów. Jej kompetencje, autorytet i ogromne doświadczenie wykorzystywane jest w wielu wdrażanych programach.

Rozwinęła współpracę międzynarodową między KH ZHP Szczecinek a organizacjami skautowymi we Francji (z miasta Noyelles sous Lens) i Holandii (z miasta Bergen op Zoom).

Współpracowała w ramach programu SOCRATES-ARION w organizacji pobytów stażowych dyrektorów szkół z Europy Zachodniej w Szczecinku. W rezultacie tej wymiany kilkuset harcerzy i instruktorów wzięło udział w wyjazdach letnich i akcjach międzynarodowych. Pracując w szkole wyróżniała się ogromnym zaangażowaniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej, za co została odznaczona medalem KEN.

Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, odznaką „Za zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązową Odznaką „Za Zasługi dla OHP”, odznaką „Za aktywną pracę wśród dzieci i młodzieży”, „Zasłużony dla miasta Szczecinek”.


Dane kontaktowe

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

ul. Mickiewicza 2 p. 36
78-400 Szczecinek

  ps.szczecinek@wp.pl

  tel./fax 94 71 37 297

  mobile 882 06 02 61


 

Biuro Stowarzyszenia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

NIP: 673 189 02 76
Regon: 320997250
KRS: 0000383718

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr rachunku : 97 8935 0009 1300 4523 2000 0010