Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Porozumienie Samorządowe może być gwarantem realizacji takiego programu, który zmieni nasze lokalne środowiska. Nasze inicjatywy tworzą ludzie z różnych środowisk mający ogromne doświadczenie, znający problemy i potrzeby lokalne.

Jasionas Ryszard Andrzej


Urodził się 5 kwietnia 1967 roku w Szczecinku, wykształcenie wyższe rolnicze uzyskane na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Mieszka od urodzenia w Gwdzie Wielkie. Jest Sołtysem w tej miejscowości. Osiem lat pełnił funkcję radnego gminy Szczecinek, przez dwa lata był jej przewodniczącym. Jest czynnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwdzie Wielkiej oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Od 1999 roku działa w NSZZ Solidarność RI, jest członkiem Rady Wojewódzkiej - organizator koloni letnich i zimowisk dla dzieci z środowisk wiejskich. Inicjator Forum Rolniczego. Został wybrany i pełni funkcję członka Powiatowej Rady Izby Rolniczej.

Jest członkiem Zarządu Powiatu Szczecineckiego, z upoważnienia Starosty Szczecineckiego sprawuje nadzór nad ochroną środowiska, rolnictwem i gospodarką leśną w powiecie szczecineckim.

Jest Skarbnikiem w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Drawy” i Sekretarzem Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy”, Prezesem Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni.

Żona Renata - ekonomistka, pracuje w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego, dwoje dzieci – Paweł i Natalia uczniowie odpowiednio liceum i gimnazjum. Prowadzi wraz z żoną rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 75 ha.

Zainteresowania: praca samorządowa i społeczna, pozostały czas poświęca swojej pasji czyli koniom.


Dane kontaktowe

Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

ul. Mickiewicza 2 p. 36
78-400 Szczecinek

  ps.szczecinek@wp.pl

  tel./fax 94 71 37 297

  mobile 882 06 02 61


 

Biuro Stowarzyszenia

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600

NIP: 673 189 02 76
Regon: 320997250
KRS: 0000383718

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Nr rachunku : 97 8935 0009 1300 4523 2000 0010